Stichting Oostflank Sint-Pietersberg

Stichting Oostflank Sint-Pietersberg

Eigenaren en gebruikers van percelen grond op de Oostflank van de Sint Pietersberg. De stichting fungeert als informatieplatform voor IEDEREEN die iets wil weten over de berg (welk belang dan ook..).

Contact

Boviersdaal 11
6228 GP Maastricht

Link

http://www.eigenarensintpietersberg.nl

 

Stichting Oostflank Sint-Pietersberg

Boviersdaal 11, Maastricht, Netherlands