Stichting Peellandschapspark/Voskuilenheuvel

Stichting Peellandschapspark/Voskuilenheuvel

Peellandschapspark Voskuilenheuvel is eigendom van de gemeente Boekel. De Voskuilenheuvel ontleent haar grootste kracht aan de unieke cultuurhistorische waarde. Het Peellandschapspark maakt onderdeel uit van het grote gebied De Peel.
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel voert namens de gemeente Boekel het beheer over het park.

De stichting heeft voornamelijk ten doel:
• het doen verwezenlijken van en in stand houden van een landschapspark;
• het conserveren van een stukje Peel;
• het scheppen van educatiemogelijkheden voor jong en oud;
• het behoud van de band met het verleden;
• de bewustwording van natuurlijke en landschappelijke waarden.

Website: http://www.voskuilenheuvel.nl

Stichting Peellandschapspark/Voskuilenheuvel

Vosdeel 1, Boekel, Netherlands