Stichting Rugvin

Stichting Rugvin

Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee en Oosterschelde. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich in de hierbij verzamelde data aan de Nederlandse bevolking uit te dragen door middel van voorlichting en educatie.

Website: www.rugvin.nl

Stichting Rugvin

Oosterschelde, Netherlands