Stichting Santpoort

Stichting Santpoort

Stichting Santpoort ziet het als haar missie om de bijzondere kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Santpoort te helpen bewaren en te versterken. Bescherming van de cultuurhistorische waarden in de bebouwing en bescherming van het landschap in en rond Santpoort is hoeksteen van het beleid. Onze strategie is erop gericht dat betrokkenen doordrongen zijn van de kwaliteiten van erfgoed en landschap in Santpoort en van het belang van een goede omgang met het erfgoed en het landschap. Daarmee voorkomen we niet alleen verlies door onachtzaamheid en onkunde, maar zorgen we er vooral voor dat erfgoed en landschap een plaats van betekenis krijgen in maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. En dat ze een inspiratiebron voor de toekomst kunnen vormen.

Contact
 contactformulier website
 email: info@stichtingsantpoort.nl
 Facebook: Stichting Santpoort

Stichting Santpoort

Santpoort-Noord, Netherlands