Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.

Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.

Stichting Stadsbomen Tilburg e.o. is een ideële en onafhankelijke organisatie van vrijwilligers. We werken zonder subsidies. Onze inkomsten bestaan grotendeels uit donaties. Onze stichting zet zich in voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving in Tilburg. Wij geven rondleidingen en cursussen.

We pleiten preventief voor de broodnodige, juiste boombescherming. Bijvoorbeeld kort gezegd: blijf weg onder bomen (boomkronen plus 2 meter) met voertuigen en zwaar materieel. We richten ons enerzijds op de gemeente als vergunningverlener en handhaver; de verantwoordelijke wethouder, gemeenteraadsleden, gemeenteambtenaren. Anderzijds richten wij ons op vergunning aanvragers als aannemers, architecten e.d. waar het gaat om bouwlocaties en werken aan de weg. Last but not least richten we ons ook op directies van festivals in parken, zoals in het Leypark. We zien in die twaalf jaar sinds we strijden om betere boombescherming dat het wat beter gaat met de naleving ervan.

Website: http://www.stadsbomentilburg.nl/cms.stadsbomentilburg.nl/

Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.