Stichting Tinallinge Plus

Stichting Tinallinge Plus

De stichting is in 2020 opgericht en heeft ten doel:

a. Bij te dragen aan de kwaliteit van het leefmilieu in Tinallinge en het omliggende wierdengebied.
b. Bij te dragen aan herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap.
c. Bij te dragen aan herstel, behoud en verbetering van natuur, niet alleen op lokaal en regionaal niveau, maar in de meest ruime zin.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Contact
secretaris: Christine van der Wel
Tjarda van Starkenborghweg 16, 9954 TS Tinallinge
E. tinallingeplus@gmail.com
I. tinallingeplus.nl

Stichting Tinallinge Plus

Tjarda van Starkenborghweg 16 9954 TS Tinallinge