Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

De stichting is een natuur- en milieuorganisatie die ernaar streeft de specifieke eigenschappen van de Alkmaardermeeromgeving in stand te houden.

Dat betekent niet dat de stichting tegen verandering en vernieuwing is. Wel vindt zij dat dit op een verantwoorde manier moet plaatsvinden met inachtneming van het historisch gegroeide karakter van de omgeving (bijv. bescherming van de bijzondere natuurwaarden ; handhaving van het open landschappelijk karakter van de polders; behoud van de herkenbaarheid van de dorpen Akersloot, Castricum en Limmen).

Dat houdt in dat de stichting nauwlettend de plannen en strategie├źn volgt die de overheid (gemeente, provincie) voor het betreffende gebied ontwikkelt. Zij denkt mee en daar waar het volgens de stichting gaat om aantasting van het gebied zal zij gevraagd en ongevraagd haar bezwaren naar voren brengen om zo te proberen de plannen om te buigen of te verijdelen. Er is geregeld overleg met gemeente, provincie en recreatieschap. Ook heeft de stichting nauwe banden met andere natuur- en milieuorganisaties.

De Alkmaardermeeromgeving omvat het grondgebied van de gemeente Castricum en Uitgeest en strekt zich uit vanaf de Noordzeekust in het westen (Bakkum) tot en met de Westwouderpolder (de Woude) ten oosten van het Alkmaardermeer.

 

Contact

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving
secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl
Website

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

P.C. Hooftstraat 5, 1901 HZ Castricum, Netherlands