Stichting Trefpunt Groen Eindhoven

Stichting Trefpunt Groen Eindhoven

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) is de waakhond van het groene erf van Eindhoven en geeft – in nauwe samenwerking met groepen en individuen – gevraagd en ongevraagd advies over natuur, milieu, ecologie, duurzaamheid en cultuurhistorie.

Sinds 2009 heeft TGE een rol als bemiddelaar in conflicten tussen de gemeente enerzijds en belanghebbenden zoals omwonenden, instellingen en bedrijven anderzijds.

Trefpunt Groen Eindhoven organiseert jaarlijks twee of drie minicongressen. Tijdens deze congressen delen we kennis met de aangesloten groepen, de gemeente Eindhoven en tal van andere betrokkenen.

TGE zit al in de ontwerpfase van ruimtelijke plannen met de gemeente Eindhoven en plannenmakers om de tafel. TGE bundelt en coördineert de inspraak als de plannen nog op de tekentafel liggen.

Website: http://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/

Stichting Trefpunt Groen Eindhoven

Genneperweg 145, 5644 RS Eindhoven, Netherlands