Stichting Tuin van Zeeland

Stichting Tuin van Zeeland

Het doel van de Stichting Tuin van Zeeland is actief bijdragen aan de instandhouding, ontwikkeling en uitbreiding van het natuurschoon op Walcheren, met bijzondere aandacht voor bomen, hagen en overige beplanting, waarbij de cultuurhistorie (Tuin van Zeeland) en ecologische aspecten een belangrijke rol spelen.

Website: www.tuinvanzeeland.nl

Stichting Tuin van Zeeland

Middelburg, Netherlands