Stichting Veen

Stichting Veen

Stichting VEEN is een particuliere natuurorganisatie.

De stichting koopt landbouwgronden op die direct grenzen aan bestaande Peelreservaten, met name aan de Verheven Peel (Deurnese- en Mariapeel en omgeving).

Het primaire doel is om door vernatting een bijdrage te leveren aan het herstel van hoogveen in die reservaten. Op de aangekochte gronden bestaat het beheer vooral uit verschraling, vernatting en verruiging, het zogenaamde 3V beleid. De aangekochte grond blijft veelal in agrarisch gebruik. De Stichting VEEN werkt bij het beheer samen met landbouwers uit de buurt, eventueel door de boer die hen de grond verkocht heeft. De gronden zijn ook toegankelijk voor het publiek, zoals de gronden langs ons Struinpad.

Contact

pblankers@stichtingveen-depeel.nl

Link

https://www.stichtingveen-depeel.nl/

 

Stichting Veen

Molenbaan 29, 5768 RT Meijel, Netherlands