Stichting Vrienden Middenduin

Stichting Vrienden Middenduin

Middenduin is een prachtig natuurgebied in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Het heeft een mooie landschappelijke afwisseling tussen natte duinvalleien, bossen en open duin.
Voor het behoud van het natuurlijke landschap van Middenduin en het landelijke karakter van de binnenduinrand van Overveen is door omwonenden de Stichting Vrienden van Middenduin (SVvM) opgericht. Met deze stichting hebben we sinds 2014 een platform voor omwonenden, natuurliefhebbers en bezoekers om onze belangen en wensen kenbaar te maken en te behartigen.

Contact:

Website

E: info@ vriendenvanmiddenduin.nl

 

Stichting Vrienden Middenduin

Middenduin, Zeeweg, Overveen, Netherlands