Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland zet zich in voor behoud en ontwikkeling van ‘zo natuurlijk mogelijke’ bossen in Nederland. De natuurlijke kringlopen in de Nederlandse bossen zijn verstoord, waardoor zorgvuldig beheer noodzakelijk is geworden. De stichting heeft nieuwe beheersmethodes ontwikkeld waarbij natuurwaarden en aantrekkelijkheid van het bos centraal staan tegen lage inspanning en kosten.

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland ondersteunt eigenaren en beheerders die een natuurlijke ontwikkeling op hun terrein nastreven.

Contact
H.E. van der Lans (voorzitter)
T. 0592 291715
E. info@ecoplan.nl
I. www.ecoplan.nl

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

Asserstraat 201, Rhee, Netherlands