Stichting Vrijwillig Bosbeheer

Stichting Vrijwillig Bosbeheer

Zolang er mensen in Nederland wonen, wordt het bos gebruikt als jachtgebied en voor de oogst van hout en strooisel. Vruchtbare gedeeltes werden ontgonnen tot akkers. Op deze manier verdwenen in de loop der eeuwen veel bossen. Wat overbleef werd ingericht als productiebos. Daarnaast heeft het resterende bosareaal veel te lijden gehad van de snelle industrialisatie en verstedelijking in de 20ste eeuw. Er is in Nederland dan ook geen oerbos meer. Het ongenoegen hierover is de laatste jaren enorm gegroeid. Mensen zijn zich weer bewust geworden van de natuur. Zou het mogelijk zijn oerwouden te laten terugkeren? Nee, oerwouden niet, maar wel iets dat er sterk op lijkt: zo-natuurlijk-mogelijk en ongerept bos….

Kijk verder op de site van Ecoplan

Stichting Vrijwillig Bosbeheer

Asserstraat 201, 9486 TD Rhee, Netherlands