Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden

Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden

De Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) is opgericht in 1989. Het VLU heeft als doel behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen in – en rondom Uden, om zo de natuur- en landschapswaarde van de kern en het buitengebied te vergroten. Het VLU verwezenlijkt dit doel door onderzoek, werkdagen, projecten, adviezen, voorlichting/PR en educatie.

Website: http://www.wvlu.nl/

Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden

Het Diepe 12, Uden, Netherlands