Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Doelstellingen van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem
  • Herstel van grotere openheid in het gebied met belangrijke zichtlijnen.
  • Een verbetering van de relatie tussen stad en Binnenduinrand, onder meer door het aanleggen van wandelpaden in het zuidelijk deel (naast het Duinvlietbos).
  • Berging van het schone water uit de duinen door meer en bredere waterlopen te realiseren en door de vroegere vijvers van het landgoed Duinvliet te herstellen. Dit zorgt voor waterberging in tijden van veel nattigheid en het water kan benut worden voor het schoner maken van de Haarlemse grachten.
  • Ontwikkeling van een nog rijker natuurleven in het gehele gebied.
  • Het zuidelijk deel van het gebied is sinds 2014 onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en dit gegeven moet in elke beslissing over het gebied meetellen.
  • Tussen Vlaamseweg en Brouwersvaart moet de ecologische/biologische tuinbouw uitgebreid worden. De relatie tussen stadsbewoner en teler wordt hier versterkt via groentetas, biofruit en biobloemen.
  • De stichting ontwierp voor het Noordelijk deel een Stadsnatuurpark[pdf], een natuurgebied met parkachtig karakter met paden en waterpartijen (vooral bestaande sloten). De plannen hiervoor werden in 2007 in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Haarlem aan de Haarlemmers gepresenteerd.[pdf] Na de crisis van 2008 schrapte Haarlem dit plan. SWTH wil bereiken dat het plan opnieuw wordt opgenomen in de begroting.
  • Een verbetering van de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. Deze toegankelijkheid dient kleinschalig te zijn en met respect voor natuurwaarden en openheid uitgevoerd te worden.

Contact:

Website

Secretariaat: Jan de Mijterlaan 13
2015 EK Haarlem
E: info@tuinvanhaarlem.nl
Aanmelden als vriend: info@swth.nl
Facebook: https://www.facebook.com/tuinvanhaarlem

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Jan de Mijterlaan 13, 2015 EK Haarlem, Netherlands