Twentse Vogelwerkgroep

Twentse Vogelwerkgroep

Wat doet de Twentse Vogelwerkgroep?

. Excursies naar interessante vogelgebieden, in en buiten Twente
. Organiseren van lezingen
. Organiseren van vogelcursussen (vogelherkenning)
. Inventariseren broedvogels, niet-broedvogels, kolonievogels enĀ fenologie onderzoek
. Het beheren van een waarnemingenarchief
. Uitbrengen van een eigen vogeltijdschrift: Ficedula (vier maal per jaar)
. Maken en ophangen nestkasten
. Weidevogelbescherming
. Voorkomen van biotoopvernietiging
. Ondersteunen van een vogelasiel en een ringstation
. Voorlichting over vogels

 

Naar de website

Twentse Vogelwerkgroep

Twenterand, Netherlands