Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Contact:

Website

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
Postbus 93218, 2509 AE Den Haag
T: 070 351 97 51
E: info@uvw.nl

Unie van Waterschappen

Koningskade 40, 2596 AA Den Haag, Netherlands