Stichting Veen

Stichting Veen

Stichting VEEN is een particuliere natuurorganisatie.

De stichting VEEN (Verwerving Extra Eigendommen Voor Natuurontwikkeling) wil een bijdrage leveren aan behoud en herstel van het hoogveenmoeras De Peel, zowel in Noord-Brabant als in Limburg.

Het gaat daarbij om:
Aankoop: het aankopen van gronden en die inrichten en beheren met het oog op hoogveenregeneratie;
Educatie: het geven van cursussen, uitgeven van literatuur, organiseren van excursies;
Recreatie: realisatie van een vogelkijkhut, aanleg van watermeters en struinpad Verheven Peel.

Meer informatie

Website: https://www.stichtingveen-depeel.nl/

Stichting Veen

Molenbaan 29, 5768 RT Meijel, Netherlands