Vereniging 10 voor Texel

Vereniging 10 voor Texel

DOELSTELLING van 10 voor Texel is:

  • het karakter van het eiland inzake natuurlijke en culturele waarden te bewaken.
  • het behouden en het verbeteren op Texel en haar directe omgeving van de natuurlandschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna,
    de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en
    de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening.
  • niet gebonden spreekplatform te zijn voor de Texelse bevolking, waar het
    gaat om gevoelens en gedachten over de leefbaarheid van de inwoners van Texel.
  • uit te dragen dat toerisme op Texel eilandvriendelijk dient te zijn.

Contact:

Website: www.10voortexel.nl

Vereniging 10 voor Texel

Texel, Netherlands