Vereniging Behoud de Hekslootpolder

Vereniging Behoud de Hekslootpolder

In 1985 waren er plannen om in de Hekslootpolder huizen te bouwen, een surfplas te graven en sportvelden aan te leggen. De vereniging Behoud de Hekslootpolder is opgericht, samengesteld uit natuurbeschermers en verontrustte bewoners uit Haarlem en Spaarndam. De vereniging stelt zich ten doel de Hekslootpolder, met behoud en zo mogelijk met verbetering van de milieu-ecologische waarden, als open gebied in stand te houden.

Contact:

mailadres: secretariaat@hekslootpolder.nl
Website: www.hekslootpolder.nlĀ 

Vereniging Behoud de Hekslootpolder

Heksloot, Oud Schoten en Spaarndam, Netherlands