Vereniging Buurtgroep De Kemmer

Vereniging Buurtgroep De Kemmer

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied en het welzijn van de bewoners.

Het gebied de Kemmer ligt tussen de A58, de Kempenweg, de Eindhovensedijk. Wij proberen de natuurwaarden van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners en bezoekers in goede conditie blijft. Van de circa 60 hectare oppervlak is ongeveer 40 hectare bebost en circa 20 ha in bezit van onze leden. Het gedeelte dat grenst aan de A58 maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en vormt een groenbuffer voor de Oirschotse burgers ten opzichte van de A58.

Website: www.buurtgroepdekemmer.nl

Vereniging Buurtgroep De Kemmer

Bloemendaal 4, 5688 GP Oirschot, Netherlands