Vereniging de Oeverlanden Blijven

Vereniging de Oeverlanden Blijven

Doelstelling Vereniging de Oeverlanden Blijven

Behoud van de Noordelijke Oeverlanden aan de Nieuwe Meer als natuur- en recreatiegebied.
De Oeverlanden is een onbedoeld stukje nieuwe natuur dat zich sinds de jaren zestig ontwikkeld heeft op een vergeten plek ingeklemd tussen de gehele noordoever van de Nieuwe Meer en de snelweg A4 naar Schiphol. Uit de actiegroep die het terrein in de jaren tachtig voor stadsontwikkeling behoed heeft, is de Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” voortgekomen die het gebied thans met steun van vrijwilligers en in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West op traditioneel-ecologische grondslag beheert.

Blijvende betrokkenheid bij het gebied zal ook in de komende jaren nodig zijn om aantasting van het gebied te voorkomen en de natuurwaarden te behouden dan wel te versterken.

Contact

Riekerweg 32 in Amsterdam
Website: www.oeverlanden.nl

Vereniging de Oeverlanden Blijven

Riekerweg 32, Amsterdam, Netherlands