Vereniging Heemkunde (voormalige) gemeente Weerselo

Vereniging Heemkunde (voormalige) gemeente Weerselo

Over het vrijwilligerswerk:

Elke maand een excursie Planteninventarisatie, helpen bij paddentrek, broedvogelinventarisatie, plaggen bij SBB, natuurbescherming (o.a. door het indienen van bezwaarschriften e.d.).

Werkgebied: Weerselo

Vereniging Heemkunde (voormalige) gemeente Weerselo

Bijenlaan 27, Weerselo, Netherlands