Vereniging Het Groene Hart

Vereniging Het Groene Hart

Het Groene hart zet zich uiterst in voor ontwikkelingen in de natuur, milieu en cultuurhistorie in Midden- en Noordoost-Brabant. Het Groene hart is niet bang om de strijd aan te gaan met overheden en bedrijven die de wetten van de natuur, milieu en cultuurhistorie aan hun laars lappen. De hoofddoelstelling van de organisatie is het “bijdragen aan verbetering van de milieukwaliteit in de ruimste zin des woords”.

Website: http://www.hetgroenehartbrabant.nl/

Vereniging Het Groene Hart

Bosscheweg 24, 5275 HB Den Dungen, Netherlands