Vereniging Moai Skarsterlân

Vereniging Moai Skarsterlân

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren. Lees meer op: www.moaiskarsterlan.nl

Vereniging Moai Skarsterlân

De Stelle 43, 8501 MR Joure, Netherlands