Vereniging Open Landschap

Vereniging Open Landschap

Vereniging Open Landschap heeft tot doel, met inachtneming van het algemeen belang, de handhaving dan wel de bevordering van een goed leefmilieu en zo het behartigen van de belangen van haar leden. Daaruit vloeit voort dat de vereniging zich inzet om te zorgen dat er, binnen het werkgebied, geen activiteiten, werkzaamheden of ontwikkelingen komen die leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van leefomgeving, natuur en milieu, flora en fauna.

Aandachtsgebieden:

De activiteiten van de vereniging richten zich op de effecten en gevolgen voor:

  • geluid, lucht en water, flora en fauna.
  • Natura 2000-gebieden.
  • woon- en leefomgeving, inclusief gezondheid en veiligheid.

Werkgebied

Vereniging Open Landschap richt zich primair op het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gilze en Rijen en het gebied dat valt binnen ABG-samenwerkingsverband (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen). Activiteiten, werkzaamheden of ontwikkelingen op het gebied van het leefmilieu die binnen of buiten het primaire werkgebied worden ontplooid en die grensoverschrijdende consequenties of invloed hebben dan wel kunnen hebben en die onze doelstelling raken, rekent Vereniging Open Landschap ook tot haar aandachtsgebied.

Contact

Volledige naam: Vereniging tot Behoud van het Open- en Agrarisch Landschap Noord-Oost en Oost van Rijen
Contact opnemen kan via de mail: verenigingopenlandschap@home.nl

 

 

Vereniging Open Landschap

Gilze en Rijen, Netherlands