Vereniging Stop de Stank

Vereniging Stop de Stank

Stopdestank is een vereniging van inwoners van Deurne die zich zorgen maken over de aantasting van gezondheid, leefbaarheid en milieu door de steeds toenemende intensieve veehouderij. Stopdestank informeert burgers en spreekt volksvertegenwoordigers aan; Stopdestank richt zich op de volksvertegenwoordigers; NIET op de agrariërs.

Doel van de verenging:

  • bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu in de meest uitgebreide zin.
  • streven naar optimale kwaliteit van lucht, water, bodem en voedsel.
  • bevorderen van leefbaarheid en duurzaamheid.

http://www.stopdestank.nl/

Vereniging Stop de Stank

Deurne, Netherlands