Vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.

Vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.

Het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van de in het wild levende vogels in het bijzonder. Het organiseren en coördineren van activiteiten op bovenvermeld vogelkundig gebied. Een bijdrage te leveren aan vogel- en biotoopbescherming.

Contact:

Website: www.vwg-alkmaar.nl 
Een contactformulier is te vinden op de website.

Vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.

Zuid-Scharwoude, Netherlands