Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee

Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee

In Bergen aan Zee, een uniek en bijzonder kustdorp in de duinen zijn plannen om het op het duin en direct aan zee gelegen hotel Nassau Bergen te slopen. Er liggen grootschalige bouwplannen voor een 4* plus hotelcomplex bestaande uit minimaal 60 hotelkamers en een grote parkeergarage die op het duin wordt gebouwd. Op het naastgelegen duin, de onbebouwde kuststrook staan 20 recreatiewoningen ingetekend. Stop volbouwen kuststrook Bergen aan Zee

Wij, verontruste bewoners van Bergen aan Zee, maken ons zorgen over:

  • de grootschaligheid van de plannen
  • de aantasting van het duingebied
  • 1 hectare duin vol bouwen
  • de vele onduidelijkheden over de procedure
  • de bescherming van de kuststrook

Contact:

Mailadres: info@beschermhetduin.nl
Website: www.beschermhetduin.nl

Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee

Bergen aan Zee, Netherlands