Voedselbos Houtrak

Voedselbos Houtrak

Voedselbos Houtrak, gelegen in de Houtrakpolder tussen Amsterdam en Haarlem, brengt een eetbaar landschap dicht bij de stad. Deze verzoening tussen natuur en landbouw vormt een belangrijke schakel in het omliggende natuur- en recreatiegebied van landschapspark ‘De Houtrak’. Hier wordt de komende jaren veel gedaan om zowel recreatie als natuur meer ruimte te bieden. In het ruim 6 hectare grote voedselbos ontwikkelen stichting Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en een lokaal team met onder meer voedselbosdeskundige Jelle Fekkes en culinair specialist Martin Kullik samen het eetbare landschap. De aanplant is gestart in de winter van 2016/2017. Het ontwerp is van Wouter van Eck en Jelle Fekkes, die er ook cursussen en workshops geeft. Het lokale team zal rondleidingen geven, en bijvoorbeeld plukwandelingen en proeverijen organiseren. Dit voedselbos is een onderdeel van een aantal pilotprojecten die behoren tot het samenwerkingsverband ‘Green Deal Voedselbossen’. Een ‘Green Deal’ ondersteunt landelijke initiatieven en ontwikkelingen naar een duurzame samenleving.

 

Bezoekadres:

Noorderweg 10A (schuin tegenover)

2064 KD Spaarndam

Website: http://www.voedselboshoutrak.nl

Voedselbos Houtrak

Noorderweg 10A, Spaarndam, Netherlands