Vogel- en natuurwerkgroep Zundert

Vogel- en natuurwerkgroep Zundert

De doelstelling van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert is het beschermen en bevorderen van een gezonde natuur, waartoe behoort de ontwikkeling en instandhouding van een gedifferentieerd landschap, het behartigen van het welzijn van flora en fauna, de milieuhygiëne en de leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder in de gemeente Zundert en omgeving.

De activiteiten richten zich natuurlijk vooral op vogelgerelateerde onderwerpen zoals beschermende projecten voor weidevogels, kerk- en steenuilen, boeren- en huiszwaluwen maar ook beschermende activiteiten voor amfibieën en reptielen (ieder jaar worden duizenden padden en salamanders van een wisse dood gered tijdens het oversteken van drukke wegen op weg naar het water waar zij hun eieren afzetten).

Website: http://www.vogelennatuurwerkgroepzundert.nl

Vogel- en natuurwerkgroep Zundert

Luitertweg 36A, 4882 TD Zundert, Netherlands