Vogelwacht Uden e.o.

Vogelwacht Uden e.o.

Vogelwacht Uden e.o. is een vereniging, die zich belangeloos inzet voor alle in de vrije natuur levende vogels. De vereniging tracht de volgende beschreven doelstel­lingen op actieve wijze te bereiken:

– bescherming van vogels en hun biotoop
– de waarde en schoonheid van vogels bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen
– het behouden en creëren van nestgelegenheid voor vogels
– deelname aan activiteiten met betrekking tot vogelstudie en inventarisatie

Zij heeft hiervoor de gezamenlijke steun en inzet van alle leden nodig. De uitvoering en realisering van de werkzaamheden is onderge­bracht in een aantal werkgroepen.

Website: http://www.vogelwachtuden.nl

Vogelwacht Uden e.o.

Kruisstraat 13, 5388 CH Nistelrode, Netherlands