Vogelwerkgroep Alkmaar

Vogelwerkgroep Alkmaar

Vogelwerkgroep Alkmaar

In 1983 vond er tussen negen vogelaars in Alkmaar een oriënterend gesprek plaats over de oprichting van een Vogelwerkgroep. Eén vergadering later was Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken een feit.

De vereniging heeft nu bijna 300 enthousiaste leden die hun interesse voor vogels met elkaar willen delen. De leden zijn ieder op hun eigen manier en niveau bezig met vogels. Naast het waarnemen van in het wild levende vogels krijgt ook het beschermen van vogels en hun leefgebied steeds meer aandacht.

De doelstellingen van VWG Alkmaar e.o., opgenomen in de statuten, zijn:
– Het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van de in het wild levende vogels in het bijzonder.
– Het organiseren en coördineren van activiteiten op bovenvermeld vogelkundig gebied.
– Een bijdrage te leveren aan vogel- en biotoopbescherming.

Meer informatie

Website

 

Vogelwerkgroep Alkmaar

Alkmaar, Netherlands