Vogelwerkgroep Amsterdam

Vogelwerkgroep Amsterdam

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die zich onder andere ten doel stelt de kennis over de Amsterdamse vogelwereld te vergroten. Hiertoe organiseren leden van de vogelwerkgroep verschillende activiteiten:

  • Excursies voor leden naar vogelrijke gebieden in de regio en naar andere interessante vogelgebieden in Nederland en jaarlijks een Big Day
  • Excursies voor de jeugd
  • Lezingen en bijeenkomsten om leden en andere geïnteresseerden te informeren over vogelonderzoek en vogels in binnen- en buitenland
  • Cursussen zoals Vogels Herkennen en Inventarisatie
  • Bescherming van bedreigde gebieden en vogelsoorten en informatie verschaffen aan derden, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen of bomenkap
  • Veldwerk: het verzamelen van ornithologische gegevens door inventarisaties, al of niet ten behoeve van onderzoek en/of vogelbescherming. Het registreren van de jaarlijkse voorjaarsfenologie valt hier ook onder.
  • Historisch archief met informatie over vogels in Amsterdam sinds de 19e eeuw en een fotoarchief
  • Verenigingsblad De Gierzwaluw
  • Nieuwsgroep AVN

Contact:

Mailadres: secretariaat@vogelsamsterdam.nl
Website: www.vogelsamsterdam.nl

Vogelwerkgroep Amsterdam

Amsterdam, Netherlands