Vogelwerkgroep Midden-Brabant

Vogelwerkgroep Midden-Brabant

De vereniging heeft ten doel de bescherming van in het wild levende vogels en het behoud en beheer van natuur, milieu en landschap, in het bijzonder in Midden-Brabant.

De Vogelwerkgroep streeft haar doel na door:

– het verrichten van onderzoek
– het verzamelen van gegevens
– het geven van voorlichting door o.a. cursussen, excursies en lezingen
– het uitbrengen van publicaties
– het verrichten van onderhoud en beheerswerkzaamheden

Website: http://www.vwgmiddenbrabant.nl

Vogelwerkgroep Midden-Brabant

Van Ginnekenweg 12, 5071 NJ Udenhout, Netherlands