Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland

Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWG) is er voor haar leden en de in het wild levende vogels. De VWG is 1951 opgericht. De beleving van de natuur staat steeds meer in de belangstelling en de vereniging groeit dan ook gestaag. Naast het waarnemen en bestuderen van in het wild levende vogels, krijgt bescherming van vogelsoorten en van vogelrijke gebieden steeds meer aandacht. Het ‘bevorderen van kennis’ vindt bij alle activiteiten plaats, maar wordt nog in het bijzonder nagestreefd door de cursus die de Vogelwerkgroep verzorgt.

Contact: 

Website: www.vwgzkl.nl

Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland

Haarlem, Netherlands