Water Natuurlijk AGV

Water Natuurlijk AGV

Water Natuurlijk vindt het cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, onze steden klimaatbestendig te maken, landschap en natuur te beschermen, biodiversiteit te verhogen en ons water schoon en gezond te maken. Voor mens, dier en milieu. Voor nu, maar ook voor een duurzame toekomst.

Contact:

Website

Amstel Gooi en Vecht
T: 06-14541711
E: m@quene.nl
secretaris@waternatuurlijk.nl

Water Natuurlijk AGV

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk, Amsterdam, Netherlands