Werkgroep Behoud de Peel

Werkgroep Behoud de Peel

Stichting Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

Het werkterrein bestaat uit negen Peelgemeenten, waarvan drie in Noord-Brabant en zes in Limburg.

Na de oprichting in 1978 stelde WBdP alles in het werk om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Zo werden de Deurnese Peel en het Grauwveen een beschermd natuurmonument.
Daarna werd begonnen met beheerswerk in de Peel (dammen bouwen/bomen zagen) en ook aan bestrijding van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel.

Veel tijd wordt ook besteed aan het samen met andere partijen maken van plannen om de Peelreservaten minder kwetsbaar te maken voor de genoemde bedreigingen.

Website: http://www.wbdp.nl

Werkgroep Behoud de Peel

Lavendelheide 27, 5754 EA Deurne, Netherlands