Werkgroep Behoud Moerenburg

Werkgroep Behoud Moerenburg

De Werkgroep Behoud Moerenburg is opgericht in 1989 en heeft tot doel het gebied Moerenburg in zijn huidige vorm en gebruik van kleinschalig agrarisch landschap met natuur en natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde te handhaven en/of te verbeteren. De Werkgroep tracht dit doel te bereiken door:

  • het volgen van en kritisch reageren op mogelijke ruimtelijk en ecologische ontwikkelingen in het gebied
  • het organiseren van activiteiten welke op het doel gericht zijn
  • het ondernemen van juridische procedures ter handhaving van de huidige vorm en gebruik van het gebied
  • het meedenken over ontwikkeling en stimuleren van meer landschappelijk groen in het gebied

Om de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op de voet te volgen, heeft de Werkgroep regelmatig overleg met de Gemeente Tilburg.

In 2005 werden bij graafwerkzaamheden op het terrein van de waterzuivering de resten aangetroffen van Huize Moerenburg. Dit landgoed was rond 1310 een van de eerste drie stenen huizen in Tilburg en is daarmee een belangrijk onderdeel van de Tilburgse geschiedenis.

Website: http://www.moerenburg.info/werkgroep-behoud-moerenburg/algemeen

Werkgroep Behoud Moerenburg

Bosscheweg 61, 5015 AA Tilburg, Netherlands