Werkgroep Leefmilieu Hengelo-Zuid

Werkgroep Leefmilieu Hengelo-Zuid

Werkgroep Leefmilieu komt op voor een goed leefmilieu in Hengelo-Zuid. Het leefmilieu in onze wijken staat onder druk, omdat we naast bedrijventerrein Twentekanaal wonen.

De werkgroep bestaat sinds 2010 en is voortgekomen uit het actiecomité Last in Zuid.

Zie www.leefmilieuhengelozuid.nlen https://www.facebook.com/leefmilieuvoor het laatste nieuws over het leefmilieu en de werkgroep.

Werkgroep Leefmilieu Hengelo-Zuid

Boekeloseweg 117, Hengelo, Netherlands