Werkgroep Natuur en Milieu Mierlo

Werkgroep Natuur en Milieu Mierlo

Doel van de Werkgroep Natuur en Milieu Mierlo:

  • Bescherming van de natuur in en om Mierlo in al zijn facetten;
  • Mensen attenderen op de risico’s die er plaatselijk zijn;
  • Plaatselijke bestuurders op de hoogte brengen van bevindingen;
  • Uitbrengen van gevraagde of ongevraagde adviezen;
  • Schrijven van bezwaarschriften bij dreigende ongewenste ontwikkelingen;
  • Voeren van procedures als het niet meer anders kan.

Werkgroep Natuur en Milieu Mierlo

Haagwinde 6, 5731 WD Mierlo, Netherlands