West Brabantse Vogelwerkgroep

West Brabantse Vogelwerkgroep

De West Brabantse Vogelwerkgroep zet zich in voor de vogels en hun leefgebied in de regio Breda. Als vogelwerkgroep organiseren we excursies en andere activiteiten om de vogels in de natuur te beleven. Daarnaast zetten we ons actief in ten behoeve van bescherming.

Met veel plezier beschermen en registreren onze leden de vogels in Breda en omstreken door inventarisaties en tellingen. Met deze gegevens krijgen we een goed beeld van de vogelstand.
Landelijke vogelorganisaties en lokale overheden ondersteunen we met de resultaten van al deze waarnemingen. Zo worden alle door ons verzamelde gegevens opgeslagen in provinciale of landelijke bestanden.

We werken met enthousiaste vrijwilligers en we willen graag een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die in vogels geïnteresseerd is: van mensen die in hun vrije tijd willen genieten van de vogels in de directe omgeving tot de gevorderde vogelaars.

Website: http://www.westbrabantsevwg.nl

West Brabantse Vogelwerkgroep

Vondelstraat 58, 4819 HE Breda, Netherlands