Zaanse Energie Koöperatie

Zaanse Energie Koöperatie

De Zaanse Energie Koöperatie is een door vrijwilligers gedreven coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk die duurzame energie propageert in de Zaanstreek. Hoofddoelstelling van de ZEK is: “elk huis in de Zaanstreek klimaatneutraal”. De ZEK beoogt voor de Zaanstreek het middelpunt voor alle vraagstukken en oplossingen met betrekking tot duurzame energie te zijn.

De ZEK stimuleert de inzet van duurzame energie door middel van ondersteuning van duurzame projecten en ontplooit eigen initiatieven op dit gebied. Hiertoe werkt de ZEK samen met partijen die dezelfde doelstellingen onderschrijven.

Contact:

mailadres: contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl

Zaanse Energie Koöperatie

Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer, Netherlands