Zon op Heemstede

Zon op Heemstede

Zon op Heemstede houdt zich bezig met energie, klimaat en duurzaamheid. Ze doen dit – uit idealisme – voor het behoud van onze enige leefomgeving: de Aarde. Het is noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en uiteindelijk tot nul terug te brengen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, daarvoor zijn vele kleine stappen nodig. Een van de manieren om dit te doen is door het zelf op duurzame wijze opwekken van (elektrische) energie. 

Veel huishoudens willen graag zonnepanelen op eigen dak, maar niet iedereen heeft een dak dat daarvoor geschikt is. In coöperatief verband kan op meer geschikte daken van o.a. scholen en bedrijfsgebouwen in de omgeving alsnog zelf zonne-energie opgewekt worden. Dit wordt financieel ondersteund door de postcoderoos regeling. 

Contact:

Website

Matthijs Vermeulenlaan 30
2102 GX, Heemstede
T: 06 41518445
E: info@zonopheemstede.nl

Zon op Heemstede

Matthijs Vermeulenlaan 30, Heemstede, Netherlands