Zon op Marken

Zon op Marken

Zon op Marken Coƶperatie U.A. heeft tot doel zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met en voor de inwoners van de gemeente. Dit doen ze aan de hand van het opzetten en ondersteunen van verschillende projecten.

Contact:

Website

Marken

E: info@zonopmarken.nl

Zon op Marken

Marken, Netherlands